Palisadstängsel
Vi arbetar gärna med att förstärka er säkerhet och förbättra ett synintryck. Ett Palisadstängsel medför båda dessa fördelar. Ett stängsel skall fylla två syften, att verka avskräckande på de som inte skall finnas innanför stängslet och välkomnande för de som skall finnas innanför.

Vi på FRG Stängsel kan hjälpa er med olika lösningar i form av säkerhetsnivåer och utseende.